Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato Paneriškių g. 5H, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Paneriškių g. 5H, Vilniaus m. sav., Skl. kad. nr. 0101/0067:252

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas –

Žemės sklypo paskirtis – kita. Žemės sklypo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis –

Statinių numatoma paskirtis – gamybinė

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB „Architektūros namai“, architektas Jonas Gaižauskas,

Mob.tel.: +37067598180

El.p. info@architekturosnamai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „VM Valda“, Paneriškių g. 5 Vilnius
Tel.: 8 699 85449;
El. paštas: 
info@vmvalda.lt

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Architektūros namai“, architektas Jonas Gaižauskas,  Mob.tel.: +37067598180, darbo laiku

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Iki 2020-11-16, elektroniniu paštu info@architekturosnamai.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

https://us02web.zoom.us/j/84784361517?pwd=TkEzTHdUN25qazAyY0tMR0p1OGFsQT09

2020-11-16, 17.00 val.

Passcode  090011

 

Atsisiųsti priedą.

2020-11-30

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.