Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato paskirties keitimo į administracinę Savanorių pr.123, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

SAVANORIŲ PR. 123, VILNIUS; KAD.NR. 0101/0052:79

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

PASKIRTIS: KITA

NAUDOJIMO BŪDAS: KOMERCINĖS PASKIRTIES OBJEKTŲ TERITORIJOS

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

ESAMA: GAMYBOS, PRAMONĖS PASKIRTIES PASTATAI (7.8.)

NAUJA: ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAI (7.2.)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

VILMA ČEKAUSKAITĖ, vilma@projectussecuris.lt; +37065255277

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „AUTOCOM LT“, vaidas@autocom.lt ; +37065953799

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

SAVANORIŲ PR. 123, VILNIUS, UABA „AUTOCOM LT“ PATALPOSE; +37065255277

DARBO DIENOMIS 13:00-15:00,  IŠ ANKSTO SUSITARUS TELEFONU.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

IKI 2021-04-01 15 VAL.

EL.PAŠTU vilma@projectussecuris.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

ORGANIZUOJAMAS 2021-04-01 17:00 VAL. VIRTUALIOJE ERDVĖJE, PRISIJUNGIMO NUORODA: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQyMThiNGQtY2Q4MC00ZTY2LThjNzItMGI2ZTlhMzdjY2E0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ab589a12-60a7-413d-9a33-66d2316c6c03%22%2c%22Oid%22%3a%2267266d1a-2dee-40be-8925-b14d860d331f%22%7d

Prisijunkite kompiuteriu arba naudodami mobiliųjų įrenginių programėlę
Spustelėkite čia, kad prisijungtumėte prie susitikimo

 

Atsisiųsti priedą.