Visuomenės informavimas apie numatomą Gamybinio pastato paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą su administracinėmis patalpomis, gamybinių patalpų paskirties keitimo į gyvenamąją ir administracinę Panerių g. 45 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Panerių g. 45, Vilnius, 0101/0055:37

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos,

komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gamybinis pastatas 2P2/p gamybos pramonės, busima gyvenamoji trijų ir daugiau butų daugiabutis gyvenamasis namas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Laura Balandytė- Žygelienė,  tel.: +37065212813, labaland@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Lofto valdymas“, a.k. 304717155, Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius, B.Ž. 868409639,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Švitrigailos g. 11K-109, Vilnius, B.Ž. 868409639, labaland@gmail.com, nuo 10 val iki 17 val darbo dienomis

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. p. labaland@gmail.com, tel. 8652 12813 iki 2019-02-26

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Konstitucijos pr. 3, Vilnius 215 kab 18 val 2019-02-26

Atsisiųsti priedą. 

Projektiniams pasiūlymams nepritarta 2019-03-14. Keičiami sklypo naudojimo reglamentai, todėl, vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsniu, visam sklypui turi būti parengta ir patvirtinta projektinių pasiūlymų rengimo užduotis.