Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato (unik. Nr. 1096-1045-3008) paskirties keitimo iš gamybos, pramonės į prekybos paskirtį ir sandėlio (unik. Nr. 1096-1045-3019) paskirties keitimo iš sandėliavimo į paslaugų paskirtį, Vytenio g. 63 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vytenio g. 63, Vilnius. Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0055:14

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Kita, komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama – gamybos, pramonės / numatoma – prekybos. Esama – sandėliavimo / numatoma – paslaugų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rolandas Andrijauskas, el.p.:
rolanditas@gmail.com, tel.:
861433010

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „NIKY LTD company“, Vytenio g. 63, LT-03209 Vilnius, el.p:
step.andrius@gmail.com, tel.:
867811617.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Daugėliškio g. 32-208, Vilnius, tel.:
861433010, darbo dienomis nuo 14:00 iki 16:00 (prieš tai pranešus telefonu).

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki 2019 m. vasario 04 d., el. paštu rolanditas@gmail.com.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Daugėliškio g. 32 – 208, Vilnius, 2019 m. vasario 04 d., 17:00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-02-21

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą