Visuomenės informavimas apie numatomą gamybinio pastato Žirnių g. 6, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Vilnius, Žirnių g. 6. Sklypo kadastrinis Nr.:0101/0080:1402

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita, žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gamybinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Vakarų architektūra“ direktorius Tadas Stalaučinskas, el. paštas.:
info@vakaruarchitektura.lt, tel. +370 67810636

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Politeca“, Žirnių g. 4, Vilnius LT-02120, el.p.: eimantas@politeca.lt, +370 5 215 22 71

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
nuo gegužės 30 d. iki birželio 13 d., raštu Žirnių g. 4, Vilnius LT-02120, el.paštu:
info@vakaruarchitektura.lt. 867810636

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
nuo gegužės 30 d. iki birželio 13 d., raštu Žirnių g. 4, Vilnius LT-02120, el.paštu:
info@vakaruarchitektura.lt. 867810636

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
birželio 13 d. 18 val.,  Žirnių g. 4, Vilnius

Atsisiųsti priedą. 

2018-07-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą