Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos ir administracinės paskirties pastatų Titnago g. 15 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Titnago g. 15; 0101/0077:101 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pag. Naudojimo paskirtis: Kita
Naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos ir administracinės paskirties pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Archimedija“; Marius Kemzūra; marius@kemzura.com; 8 675 49740

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Van Hessen Germany casings GmbH ; Igoris.Cerepovicius@vanhessen.com; +370 699 12211

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Iki 2019-12-15 darbo dienomis 8:00-17:00 Kaunas, Savanorių pr. 192-911kab.

Dėl vizito susitarti iš anksto telefonu 8 675 49740.

 

Savivaldybės internetiniame puslapyje www.vilnius.lt

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-12-15 el. paštu marius@kemzura.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilnius, Konstitucijos pr. 3 – 216 kab.,  2019-12-16, 17:00

Atsisiųsti priedą.

2019-12-20

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.