Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos ir sandėliavimo pastatų J. Dobkevičiaus g. 10 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

 

Vilnius, Jurgio Dobkevičiaus g. 10, 0101/0079:1645

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Gamybos ir sandėliavimo

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

 

UAB “GEDIMINO JUREVIČIAUS STUDIJA”, Projekto vadovas Gediminas Jurevičius, [email protected], +370 698 30658

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

 

UAB „Ogisanda “, Verkių g. 29 Vilnius, [email protected], +37065231466

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

 

Laisvės al. 61-2 , Kaunas , + 370 698 30658  , darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00 ,

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 

Raštu –  Laisvės al. 61-2 , Kaunas ,  elektroniniu paštu – [email protected], telefonu + 370 698 30658

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Vilnius, Konstitucijos pr.3,     242 k. / 2019-09-12  17.30 val.

Atsisiųsti priedą.

2019-09-25

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.