Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos paskirties pastato gamybos paskirties patalpos-kūrybinių dirbtuvių Nr. 71, paskirties keitimo į paslaugų paskirties (tatuiruočių salono), Smolensko g. 10D, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Smolensko g. 10

0101/0055:122 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis:    Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas:              Komercinės paskirties objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas:              Susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Žemės sklypo naudojimo būdas:              Daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos paskirties pastatas

Negyvenamoji patalpa – Kūrybinės dirbtuvės (esama) / paslaugų paskirties patalpos – tatuiruočių salonas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Donatas Laucius,  tel.: 868977336, email: donatas@wall.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

E.P.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, T. Ševčenkos g. 16A-306             darbo dienomis 9:00-17:00                       868977336

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

2021-11-30 12:00, elektroniniu paštu: donatas@wall.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-11-30 17:30, susirinkimas vyks nuotoliniu būdu:

https://zoom.us/j/99310853794

 

Atsisiųsti priedą.

 

2022-03-30 d.

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.