Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos paskirties pastato, T. Ševčenkos g. 16A, Vilniuje, administracinės paskirties patalpų (unikalus Nr. 4400-0702-1029:9529 ir Nr. 4400-0702-1161:9533) paskirties keitimą į gyvenamąją, suformuojant devynis turtinius vienetus, atliekant paprastojo remonto projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
0101/0055:0078

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Paskirtis: Kita
Būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama pastato, patalpų paskirtis: Pastatas – Gamybos, Administracinės paskirties patalpos.
Planuojama patalpų paskirtis: Gyvenamosios paskirties patalpos – butai.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius
PV A 1983 Donatas Laucius, tel.: 868977336, el. paštas: [email protected],

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „VILENOVA“
ŠEVČENKOS G. 16A, LT-03111 VILNIUS
el. paštas: [email protected], tel.: +370 68689279
Andrius Kazlauskas (įgaliotas atstovas)

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius
architektūros studijos WALL biuro patalpose, darbo dienomis 9:00-18:00
tel.: 868977336, el. paštas: [email protected]

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el. paštu: [email protected] iki 2020-08-18 12:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
2020-08-18 17:00
Visuomenės informavimas apie parengtus statinio projektinius pasiūlymus vyks bendraujant per atstumą, panaudojant vaizdo konferencinį ryšį.
Nuoroda: https://youtu.be/TMl6sv-9UyM

Projektiniai pasiūlymai
Atsisiųsti priedą.

2020-11-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.