Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos paskirties pastato V. A Graičiūno g. 8, Vilniuje, projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

V. A. Graičiūno g. 8, Žemės sklypo kadastro Nr. 0101/0082:300

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pagrindinė naudojimo paskirtis: kita; Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis – gamybos paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Deimantas Čekanauskas d.cekanauskas@gmail.com +370 650 50125

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“ V. A. Graičiūno g. 8, LT-02241 Vilnius, ricardas.pauliukonis@thermofisher.com, 868661527

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Skersinės g. 9, Vilnius LT-08449,tel.:2738200, 8 650 50 125 darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020-07-21, 16 val. elektroninio pašto adresu: d.cekanauskas@gmail.com

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2020-07-21, 16 val.

Viešas susirinkimas vyks videotransliacijos būdu. Susirinkimas pasiekiamas nuoroda:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEpd-6rrT4jEtSRVBpusatFD1dyBx558_S3 

 

Atsisiųsti priedą.

 

2020-07-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.