Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos paskirties pastato Vido Maciulevičiaus g. 51 Vilniuje gamybinės paskirties patalpos nr. 101 padalinimo į keturiasdešimt turtinių vienetų, trisdešimt devynių paskirtį keičiant į gyvenamąją, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vido Maciulevičiaus g. 51, Vilnius
sklypo kad. nr. 0101/0038:0020

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama paskirtis: gamybos paskirties pastatas, gamybos paskirties patalpa
Numatoma paskirtis: gyvenamosios paskirties patalpos – butai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius
PV A 1983 Donatas Laucius, tel.: 868977336, e-mail: donatas@wall.lt,

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Gyvenvietės ritmas“, M. Valančiaus g. 1A, LT-03155 Vilnius
Vladimiras Jankelaitis
tel.: +370 655 63217, email.: valdimiras@balticam.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius
architektūros studijos WALL biuro patalpose, darbo dienomis 9:00-17:00
tel.: 868977336, e-mail: donatas@wall.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
e-mail: donatas@wall.lt, valdimiras@balticam.lt iki 2020-03-20 12:00

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
UAB „Sienos“ į.k. 303753892, Savičiaus g. 3, Vilnius
architektūros studijos WALL biuro patalpose
2020-03-20 17:30- nevyks .

2020-03-19

Atsižvelgdamas į susidariusią situaciją šalyje dėl karantino dėl koronaviruso, pareiškėjas viešą svarstymą atšaukė. 

 

Atsisiųsti priedą.