Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos pastato, administracinio pastato Jankiškių g. 30 Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Jankiškių g. 30, kad. Nr. 0101-0077-0113

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

01 Gamybos, pramonės paskirties pastatas, 02 Administracinės paskirties pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Ponama“; vadovas Vidmantas Kančiauskas; info@ponama.lt; +370 618 83846

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Arlanga“; Jankiškių g. 30, LT-02300 Vilnius; wood@arlanga.lt; +370 682 27060

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilniaus miesto savivaldybės internetinėje svetainėje:

https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo- viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el. paštu – info@ponama.lt iki 2021-01-07 12:00 val

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2021-01-07 17:00 val. per „Zoom“ programinę įrangą. Prisijungti prie viešo svarstymo tiesioginės transliacijos galite paspaudę arba suvedę žemiau pateiktą nuorodą:

https://zoom.us/meeting/register/tJEkd-6pqTstH9PprfXe45hhbuMUPVXq35sr

 

Atsisiųsti priedą.