Search Icon

Struktūra ir kontaktai

Dažniausiai užduodami klausimai

Pranešti apie problemą mieste

Registracija į darželius ir mokyklas

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Dokumento statuso patikrinimas

Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato (dujų skirstymo stoties) projektavimą, dujų tinklo, Vilniaus g. 36, Grigiškėse, Vilniaus m., rekonstravimą

Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Vilniaus g. 36, Grigiškės, Vilniaus m. sav., sklypo kad. Nr.: 7937/0001:488 Grigiškių k.v., Sklypo naudojimo paskirtis – kita.

 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatai, inžineriniai tinklai.

 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas

 

Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis: 2021 m. I ketvirtis  – 2021 m. III ketvirtis.

 

Statytojas: AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. +370 685 02498;

 

Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, Tel. +370 (37) 323 209.

 

Projekto architektė: Danutė Padvarskienė, el.p. d.padvarskiene@ardynas.lt.

 

Užsakovo įgaliotas asmuo projekto vadovo pavaduotoja Vaiva Paulauskienė, atestato Nr. 20324, tel.: +370 611 52164, el. paštas: v.paulauskiene@ardynas.lt.

 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ardynas“ patalpose Gedimino g. 47, Kaune, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. iki 2021 m. gegužės 17 d. ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu Vaivai Paulauskienei adresu Gedimino g. 47, Kaunas, LT – 44242 arba el. paštu: v.paulauskiene@ardynas.lt arba viešojo susirinkimo metu.

 

Visuomenės atstovai, projektuotojui pateikdami pasiūlymus, turi nurodyti:

– vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus kontaktinius duomenis;

– pasiūlymo teikimo datą;

– informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. gegužės 17 d.

 

Viešo susirinkimo vieta (adresas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Jungtis adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQwZjc0ZGYtZjdkZS00N2M4LThiOGYtOTA2ZmMwNzQ1ZDA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262575305-f904-40b8-bb31-97ace5164d85%22%2c%22Oid%22%3a%221cea7b73-1897-412d-83e9-f7f299b1c80d%22%7d

 

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 m. gegužės 17d. 15:00-16:00 val.

 

Atsisiųsti priedus:  1_2020-10-III-PP-1 ;

2020-10-III-PP VIZUALIZACIJA.