Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato (dujų skirstymo stoties) projektavimą, dujų tinklo, Vilniaus g. 36, Grigiškėse, Vilniaus m., rekonstravimą

Projektuojamo statinio statybvietės adresas: Vilniaus g. 36, Grigiškės, Vilniaus m. sav., sklypo kad. Nr.: 7937/0001:488 Grigiškių k.v., Sklypo naudojimo paskirtis – kita.

 

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: gamybos, pramonės paskirties pastatai, inžineriniai tinklai.

 

Statybos rūšis: nauja statyba, rekonstravimas

 

Planuojamas statinio projektavimo laikotarpis: 2021 m. I ketvirtis  – 2021 m. III ketvirtis.

 

Statytojas: AB „Amber Grid“, įmonės kodas 303090867, adresas Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius, tel. +370 685 02498;

 

Projektuotojas ir projektinių pasiūlymų rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino 47, LT-44242 Kaunas, Tel. +370 (37) 323 209.

 

Projekto architektė: Danutė Padvarskienė, el.p. d.padvarskiene@ardynas.lt.

 

Užsakovo įgaliotas asmuo projekto vadovo pavaduotoja Vaiva Paulauskienė, atestato Nr. 20324, tel.: +370 611 52164, el. paštas: v.paulauskiene@ardynas.lt.

 

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima UAB „Ardynas“ patalpose Gedimino g. 47, Kaune, darbo dienomis nuo 9:00 iki 16:00 val. iki 2021 m. gegužės 17 d. ir Kėdainių rajono savivaldybės interneto svetainėje.

 

Iki viešo susirinkimo pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti raštu Vaivai Paulauskienei adresu Gedimino g. 47, Kaunas, LT – 44242 arba el. paštu: v.paulauskiene@ardynas.lt arba viešojo susirinkimo metu.

 

Visuomenės atstovai, projektuotojui pateikdami pasiūlymus, turi nurodyti:

– vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus kontaktinius duomenis;

– pasiūlymo teikimo datą;

– informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas.

 

Pasiūlymų teikimo terminas iki 2021 m. gegužės 17 d.

 

Viešo susirinkimo vieta (adresas): susirinkimas vyks nuotoliniu būdu. Jungtis adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTQwZjc0ZGYtZjdkZS00N2M4LThiOGYtOTA2ZmMwNzQ1ZDA1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2262575305-f904-40b8-bb31-97ace5164d85%22%2c%22Oid%22%3a%221cea7b73-1897-412d-83e9-f7f299b1c80d%22%7d

 

Viešo susirinkimo data ir laikas: 2021 m. gegužės 17d. 15:00-16:00 val.

 

Atsisiųsti priedus:  1_2020-10-III-PP-1 ;

2020-10-III-PP VIZUALIZACIJA.

 

2021-06-04

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.