Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato Keramikų g. 2 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Keramikų g. 2, (sklypo kad. Nr.: 0101/0027:130), Vilniaus m.k.v.
 
Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Naudojimo paskirtis: Kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos; Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės.
Numatoma statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos, pramonės (Mokslinių tyrimų ir gamybos technologijų kūrimo centras) [7.8].
Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Romualdas Kirdulis, el.p.:  rk@vas.lt, tel.: +370 615 72805
Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „Eksma“ (j.a.k. 222033720). Buveinės adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Mokslininkų g. 11, Vilnius,
el. p.: r.zaliauskas@gmail.com,  tel.: +370 652 65533
Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
P. Lukšio g. 32 (4 aukštas), Vilnius, +370 615 72805, nuo 16:00 iki 17:00 iš anksto susitarus telefonu.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu: rk@vas.lt iki 2018.09.25, 16:00.
Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Adresas: Kostitucijos pr. 3-215 (2 aukštas), Vilnius (Vilniaus m. Savivaldybė),
2019.09.25, 17:00 – 18:00

Atsisiųsti priedą.

2019-10-15

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.