Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato kūrybinių dirbtuvių patalpos paskirties keitimo į administracinę Kareivių g. 2H, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Vilniaus m., Kareivių g. 2H-20. Sklypo kad. Nr. 0101/0018:2 Vilniaus m. k.v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Esama ir numatoma (nekintanti) žemės sklypo paskirtis – Kita, naudojimo būdas –
Komercinės paskirties objektų teritorijos/

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Esama ir numatoma (nekintanti) statinio paskirtis – gamybos, pramonės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo,
galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir
telefono numeris
Projektinius pasiūlymus parengęs projektuotojas Filomena Kvedaravičienė, el.p.
info @trakuva.lt, +37069965971

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas,
juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB „Upės vingio projektai“, Vilniaus m., M.Valančiaus g.1A-7., el.paštas:
j.kezys @gmail.com , tel: +37060001177,

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Vytauto g. 16, Trakai, UAB TRAKUVA, +37069965971, nuo 09:00 iki 16.00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali
teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
el.p. info@trakuva.lt iki 2020 m. sausio 6 d.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Vilnius, Kareivių g. 2H 2020-01-06 17:00

Atsisiųsti priedą.

2020-01-29

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.