Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos pramonės paskirties pastato (kūrybinių skulptorių dirbtuvių) Grybo g. 38 Vilniuje, rekonstravimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Grybo g.38, Vilnius. Skl. Kad.Nr.0101/0034:158

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gamybos pramonės paskirties pastatas (skulptorių kūrybinės dirbtuvės)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Aurelija Stancikienė   elektroninis paštas astancikiene@gmail.com

J.Basanavičiaus g.16-64, Vilnius

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

K.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

J.Basanavičiaus g.16-64, Vilnius  +370 683 06266

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Elektroniniu paštu  iki 2020-09-21 12 val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

 

Nuotolinės vaizdo transliacijos būdu 2020-09-21, laikas 17.00 -18.00 val.

Vaizdo transliacijos nuoroda :
https://us02web.zoom.us/j/82711645090?pwd=ZGFhNGZoNkl4S2o2YmZnZ2N0VzdVQT09

Meeting ID: 827 1164 5090

Passcode: 6KB8AV

Atsisiųsti priedą.

2020-12-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.