Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės pastato paskirties keitimo į gyvenamąją (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai), Aukštaičių g. 14, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Aukštaičių g. 14, sklypo kad. Nr. 0101/0058:203 Vilniaus m. k. v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

 

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: kita.

Žemės sklypo naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos.

Žemės sklypo  naudojimo būdas: daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos.

 

Statinių pagrindinė naudojimo paskirtis

 

Esama pastato paskirtis – Gamybos/pramonės paskirties pastatai

Projektuojama pastato paskirtis:(vyraujanti) – gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Kančo studija“, Gėlių rato g. 21A, Kaunas, LT-50290, tel. 8 37 731630, el. paštas projektai@kancas.lt.  Projekto vadovė G. Kančaitė (kval. Ates. Nr. A1407). Projekto architektai: G. Kančaitė, E. Rutkauskaitė. Kont. asmuo: Gražina Čiukauskienė tel. +370 687 18366, el. paštas grazina@kancas.lt.

 

Statytojas
UAB „NAUJASIS UŽUPIS

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektinių pasiūlymų sprendiniais galima nuo 2020 m. sausio mėn, 23 d. iki 2020 m. vasario mėn. 07 d. darbo dienomis, adresu Stiklių g. 4, Vilnius, 8.00-17.00 val. ir Vilniaus miesto savivaldybės tinklapyje adresu https://vilnius.lt/lt/savivaldybe/miesto-pletra/numatomo-statiniu-projektavimo-viesumas/

 

Informacija, iki kada ir kaip iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

 Pastabas dėl parengtų projektinių pasiūlymų galima teikti raštu iki viešo susirinkimo ir jo metu projektinių pasiūlymų rengėjui aukščiau nurodytais adresais ir el. paštu grazina@kancas.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas įvyks 2020 m. vasario mėn 07 d. Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje Stiklių g. 4, Vilnius, pradžia 17.00 val, trukmė – iki 18.00 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2020-03-05

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą