Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato rekonstravimo į administracinės paskirties pastatą Drujos g. 2, Vilniuje, projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Drujos g. 2, Vilnius, kad. nr.: 0101/0059:36 Vilniaus m. k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirties: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos (projektu paskirtis ir būdas nekeičiami)

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama statinio – Gamybos, pramonės

Numatoma statinio – Administracinės paskirties (7.2) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB ,,Viltekta“, projekto vadovas:

Tomas Segalis, tomas@viltekta.lt, +37065636335

UAB „Aketuri architektai“, architektūrinės dalies autoriai:

Milda Rekevičienė (PDV arch.), milda@aketuriarchitektai.lt

Lukas Rekevičius, lukas@aketuriarchitektai.lt, +37061216112

Eimantas Drapanauskis, eimantas@aketuriarchitektai.lt

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „S.U.B. projektai“ į.k. 304759275; Adresas: Ozo g. 25, LT-07150 Vilnius, group@galio.lt, 852042255

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinti su projektiniais pasiūlymais ir numatomais koreguoti detaliojo plano sprendiniais galima UAB ,,Viltekta“ biure adresu A.Goštauto g. 8-0409, Vilnius tel. +37052619758, el.p. tomas@viltekta.lt, iki 2021-09-07 darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

Atsižvelgiant į esamą situaciją šalyje, prašome iš anksto susitarti telefonu dėl atvykimo datos ir laiko.

 

Taip pat su sprendiniais galima susipažinti Vilniaus miesto savivaldybės el.svetainėje skiltyse: Vilniaus miesto savivaldybė – Miesto plėtra – Numatomo statinių projektavimo viešumas (vilnius.lt)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima pateikti iki viešojo susirinkimo pabaigos raštu projektuotojui UAB ,,Viltekta“ adresu A.Goštauto g. 8-0409, Vilnius ir el.paštu tomas@viltekta.lt. Viešojo susirinkimo metu pasiūlymus bus galima teikti ir žodžiu.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Esant paskelbtai ekstremaliai situacijai, viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu, elektroninėje erdvėje. Viešos video transliacijos data 2021-09-07, laikas 17.00 val. Prisijungimo prie viešos video transliacijos nuoroda:

http://drujosg2.zoomtv.lt/

 

Atsisiųsti priedus:

A133 PP byla 1dalis; 

A133 PP byla 2dalis;

A133 PP byla 3dalis;

A133 PP byla 4dalis.

 

3D Vilnius: https://arcg.is/08uiq0

 

2021-10-29
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą