Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastato Žarijų g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Žarijų g. 8, Vilnius (kad. Nr.: 0101/0076:327)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita;

 Žemės sklypo naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gamybos, pramonės paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Rokas Mazuronis, archgildija@gmail.com, +370 601 95 589

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „GreenTech Baltic“,  Sandėlių g. 16, Vilnius, el. p.: vladas@greentech-baltic.lt,
  tel. Nr.: +370 618 85 195

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
adresas: S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius,   tel. Nr.:+370 601 95 589,
  laikas:  darbo dienomis 9 – 17 val. iki 2018-05-23

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Visuomenės atstovai pasiūlymus gali teikti iki 2018-05-23 elektroniniu paštu / tiesiogiai projektavimo įmonei nurodytu adresu arba viešo susirinkimo metu.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Š. m. gegužės 24 d. 17 val. S. Moniuškos g. 10-7, Vilnius

Atsisiųsti priedą. 

2018-06-19

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.