Visuomenės informavimas apie numatomą gamybos, pramonės paskirties pastatų Savanorių pr. 231 Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Savanorių pr. 231, 02300 Vilnius, skl. kad. Nr. 0101/0076:580

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gamybos, pramonės paskirties pastatai

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Edvinas Kolakauskas, 8 698 81829, edvinas@eksploit.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
FIZIKOS INSTITUTO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS, VŠĮ, Savanorių pr. 235, 02300 Vilnius, 8 5 266 1640, info@fimtp.lt;

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „EKSPLOIT“ Ulonų g. 5, Vilnius, info@eksploit.lt, 8 609 79272; nuo 9:00 iki 11:00 darbo dienomis iki viešo susirinkimo;

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus, vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „STATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZĖ“ 62 p. tvarka, galima teikti projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos. Pasibaigus viešam susirinkimui informacija nebebus teikiama;

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks 2019-03-18 17.00 val., Vilniaus m. sav. 215 salėje, Konstitucijos pr. 3, 09601 Vilnius

Atsisiųsti priedą.

2019-03-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.