Visuomenės informavimas apie numatomą gamyklos Katiliškių g. 82, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Katiliškių g. 82, Vilnius skl.kad.nr. 0101/0159:693

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – Kita; Naudojimo būdas – Pramonės ir sandėliavimo objekto teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gamybos, pramonės

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Regina Savičienė, biuras@flexiforma.lt, +370 68625447

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB „FREOR“, Motorų g. 6, LT-02190 Vilnius, Lietuva, info@freor.com, +370 5 2329188

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Tilto g. 15 IIIa, Vilnius UAB FlexiForma darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 išanksto susitarus telefonu +370 68625447

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus galima teikti iki 2018 liepos 30d. elektroniniu paštu biuras@flexiforma.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
2018 liepos 30d. 17.00 Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius, 215 salė

Atsisiųsti priedą.

2018-08-03

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą