Visuomenės informavimas apie numatomą garažo pagalbinės patalpos paskirties keitimo į garažų, sujungiant su patalpa Nr. 19, Fabijoniškių g. 61A Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Fabijoniškių g. 61A, Vilnius, žemės sklypas nesuformuotas

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:

Pastato pagrindinė naudojimo paskirtis – garažų. Šiame pastate esančios pagalbinės patalpos Nr. 1-39 paskirtis keičiama į garažų sujungiant su patalpa Nr. 19

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Žemės plėtra“ projektų vadovė Vaida Balionytė, vaida@zemespletra.lt,  tel. 865011744

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):

A.V.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

UAB „Žemės plėtra“, Konstitucijos pr. 26, Vilnius,  tel. 852125400, su projektiniais pasiūlymais susipažinti galima darbo dienomis, darbo metu 09.00-17.00 (pietų pertrauka 12.30-13.30)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui UAB „Žemės plėtra“ gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų. Pasiūlymus galima pateikti raštu, adresu UAB „Žemės plėtra“ Konstitucijos pr. 26, 08105 Vilnius, arba elektroniniu paštu, adresu vaida@zemespletra.lt

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Viešasis susirinkimas vyks 2019-06-18, 17:00 val. Vilniaus miesto savivaldybės patalpose, adresu Konstitucijos pr. 3, Vilniuje, 216 salėje

 

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-08

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą