Visuomenės informavimas apie numatomą garažo paskirties keitimo į gyvenamąją, sujungiant su vienbučiu gyvenamuoju namu, Klaipėdos g. 7-33 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Klaipėdos g. 7-33, Klaipėdos g. 7, Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0041:225

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita

Esama žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

Esama žemės sklypo naudojimo pobūdis: Mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos

 Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Esama pagrindinė naudojimo paskirtis: Garažų

Būsima pagrindinė naudojimo paskirtis: Gyvenamoji (vieno buto pastatai)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Pažangios architektūrinės mintys“

Gintautas Pamerneckis       el. paštas: g.pamerneckis@pam.lt            tel.: 868117771

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

V.K.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Adresas:        Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Vasario 16-osios g. 2-1

tel.:                868117771

Laikas:          9:00-16:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti iki:                                 2019-03-28

Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti el. paštu:                        g.pamerneckis@pam.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Adresas:        Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūra, Stiklių g. 4, Vilnius

Laikas:          2019-04-01                         17:00 val

Atsisiųsti priedą.

 

2019-04-12

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą