Visuomenės informavimas apie numatomą garažų Dariaus ir Girėno g. 189 Vilniuje, projektavimą ir rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Dariaus ir Girėno g. 189, Vilniaus m., kad. nr. 0101/0079:1650

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – Kita.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Pastatų pagrindinė naudojimo paskirtis – Garažų.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas – UAB „Architektūros menas“ Įm. k. 302519783, Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. Projekto vadovas Simonas Savickas, tel. Nr. 8 684 82 460, el. p. architekturosmenas@gmail.com.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB ,,Bumova“, atstovaujama direktoriaus Ramūno Bražinsko, Dariaus ir Girėno g. 189, Vilnius, tel. Nr. +370 675 86695.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Susipažinti su parengtais projektiniais pasiūlymais galima projektinių pasiūlymų susipažinimui skirtu laikotarpiu darbo dienomis nuo 2019 m. vasario 5 d. iki 2019 m. vasario 25 d. darbo dienomis nuo 10.00 iki 15.00 val. projektuotojo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius, tel. Nr. 8 684 82 460.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki viešo susirinkimo (ir jo metu) visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti motyvuotus pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų raštu, adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius. Pasiūlyme turi būti nurodyta:

vardas, pavardė (organizacijos pavadinimas), adresas, kiti ryšio duomenys; pasiūlymo teikimo data; informacija ir aplinkybės, kuo grindžiamas pasiūlymas.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešas susirinkimas vyks 2019 m vasario 25 d. 17 val. projektuotojo patalpose adresu Konstitucijos pr. 23, B-korp. 510 kab., Vilnius.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-03-21
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.