Visuomenės informavimas apie numatomą Garažų paskirties pastato Durpių g. 2 Vilniuje, dalies patalpų unikalus Nr. 1097-8004-7010 paskirties keitimo į gamybos ir padalijimo į du turtinius vienetus paprastojo remonto projektavimą

Visuomenės informavimas apie numatomą garažų  paskirties  pastato  Durpių g. 2  Vilniuje, dalies patalpų  unikalus Nr. 1097-8004-7010  paskirties keitimo į gamybos  ir padalijimo į du turtinius vienetus  paprastojo remonto  projektavimą

 

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Durpių g. 2  Vilniuje,  skl. kadasrto Nr. 0101/0022:377

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: paskirtis-kita, naudojimo būdas- susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama  ir projektuojama- garažų paskirties pastatas Durpių  g. 2  unikalus Nr. 1097-8004-7010 pažymėtas plane 2G4/p

Esama patalpų paskirtis: garažų; Būsima: garažų ir gamybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Projektuotojas: UAB „Geri projektai“, geriprojektai@gmail.com, PV. Saulė Kazlauskienė  tel. 868672572; architektas Tauras Bernatavičius;

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):  UAB „Balto“ į.k. 123775595 adresas Utenos g. 41B, LT-08217 Vilnius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius, 868672572, darbo dienomis. 15:00-18:30.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2021-08-09, el. paštu geriprojektai@gmail.com. tel. 868672572, Pamėnkalnio g. 25-12 Vilnius LT- 01113

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks 2021-08-09 16:00 val.

Tiesioginės transliacijos nuoroda:
Join Zoom Meeting

https://us04web.zoom.us/j/79370317332?pwd=ZkNzN2tQb05LZ250bHd5WXJ0ZGpFQT09

 

Meeting ID: 793 7031 7332

Passcode: 6W4RnA

Atsisiųsti priedą

2021-08-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.