Visuomenės informavimas apie numatomą garažų paskirties pastato, patalpų unikalūs Nr. 1099-4020-2019:0042, 1099-4020-2019:0083, 1099-4020-2019:0040, 1099-4020-2019:0070, 1099-4020-2019:0090 paskirties keitimo į gamybos ir apjungimo į vieną turtinį vienetą su patalpa, unikalus Nr. 1099-4020-2019:0091, priskiriant bendro naudojimo patalpos dalį, Žirmūnų g. 54B, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Žirmūnų g. 54B, Vilnius

Žemės sklypo kad. Nr. 0101/0023:251

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo esama ir numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: garažas

Visuomenė informuojama apie pastate esančių patalpų paskirties keitimą ir sujungimą į vieną turtinį vienetą.

Patalpų esama paskirtis – garažas

Numatoma paskirtis – gamybos

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

MB „Debesų kelias“,

projekto vadovė Urtė Aidukienė atestato nr. A2208,

mob.tel.: +370 659 12385,

el.p. mb.debesukelias@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „ND linija“

Į.k. 126222781

Verkių g. 47-60, LT-09128 Vilnius

info@ndlinija.lt

tel.: +370 687 98553

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Su projektiniais pasiūlymais galima susipažinti tik iš ankto suderinus susipažinimo laiką telefonu.

Goštauto g. 8, 401A kab.

mob.tel.: +370 659 12385,

el.p. mb.debesukelias@gmail.com

Su pasiūlymais galima susipažinti Iki 2021-10-04

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai gali būti teikiami paštu

Adresu Goštauto g. 8-401a, Vilnius

El.p.: mb.debesukelias@gmail.com

Pasiūlymai teikiami Iki 2021-10-04

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu 2021-10-05 17.00 h, jungiantis per nuorodą

https://meet.google.com/tca-wtvn-bbr

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-10-25
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą