Visuomenės informavimas apie numatomą garažų pastato paskirties keitimo į administracinį pastatą su kultūros, paslaugų, prekybos, sporto ir maitinimo patalpomis, Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniuje, sudalinimą ir kapitalinį remontą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris: Dariaus ir Girėno g. 2, Vilniaus m., sklypo adresas: Pelesos g. 1, Vilniaus m. k./Nr. 0101/0071:179

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas: komercinės paskirties objektų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: esama – garažų paskirties pastatas, būsima – administracinis pastatas (7.2)

 

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

UAB „Senojo miesto architektai“ projekto vadovė Diana Sabaliauskienė, tel. 852611115, mob.tel. +37068755415, el.p. [email protected]

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.) –

UAB “T PARKAS”, kodas 304485269, Dariaus ir Girėno g. 2, Vilnius, kont. tel. +37066176253

El.p. [email protected]

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Maironio g. 11, Vilniuje (iš anksto susitarus telefonu) darbo valandomis 9-18 h.

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

raštu projekto rengėjams Maironio g. 11, Vilnius ir el. paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

nuotoliniu būdu 2021-09-07  17.30 h jungiantis per nuorodą

https://us02web.zoom.us/j/88234776547?pwd=bzUyNWR2UUVhbWNmWXQ0YldXMVFkUT09

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-10-18
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
PP pritarta

Atsisiųsti priedą