Visuomenės informavimas apie numatomą Gedupės gatvės atkarpos nuo Varnės g. iki ir ties žemės sklypu, Gedupės g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Gedupės gatvės atkarpa nuo Varnės g. iki ir ties žemės sklypu, adresu Gedupės g. 8, Vilniaus miestas, sklypas unikalus Nr. 4400-3058-0958.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo paskirtis: Kita,

Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Susisiekimo komunikacijos: gatvės

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projekto vadovas Dinas Bučas, el. p.: info@keliukai.com, tel.8-656-30994.

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Vilniaus miesto savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, tel. Nr. 1664.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Susipažinimas vykdomas nuotoliniu būdu tel. +370 656 30994; el. p. info@keliukai.com, darbo dienomis 9:00-18:00 val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2020 05 05 17:00 el. paštu info@keliukai.com, telefonu +370 656 30994.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas svarstymas vyks nuotoliniu vaizdo transliacijos būdu: https://www.eztalks.com/j/65920375; 2020 m. gegužės 5 d. nuo 17:00 val.

 

Atsisiųsti priedą.

2020-05-13

Statytojui nepateikus viešo svarstymo garso/vaizdo įrašo, viešas susirinkimas laikomas neįvykusiu, bus atliekamas pakartotinis viešas svarstymas.