Visuomenės informavimas apie numatomą grožio salono, kavinės Zujūnų g.10, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Zujūnų g.10, Vilnius, kad.Nr.0101/0167:3075

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis – Kita,  Naudojimo būdas – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos; komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Grožio salonas, Kavinė

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Razdva“, Naugarduko g.102-801, Vilnius,  Įmonės kodas:
302609266, PVM Tel. +370 676 32767, El. paštas:
vitalijus@razdva.lt

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
B.V.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Informaciją apie projektą teikia Vitalijus Falevičius, Naugarduko g.102-801, Vilnius, Mob. 8676 32767, vitalijus@razdva.lt

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Informuojame, kad  su rengiamo projekto pasiūlymais galima susipažinti ir/ar teikti pasiūlymus projektuotojui raštu, el. paštu aukščiau nurodytu adresu iki viešo susirinkimo pabaigos.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas įvyks  2018 m. lapkričio mėn. 27d. 17.00 val., Naugarduko g.102-801, Vilniuje

Atsisiųsti priedą.

2019-02-12

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.