Visuomenės informavimas apie numatomą gydymo paskirties pastato Kalvarijų 140A, Vilniuje, rekonstravimą


Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Kalvarijų 140A, Vilnius (sklypo kad.nr. 0101/0022:0192)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypo pagr. naudojimo paskirtis- kita

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gydymo paskirties pastatas

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, 852151005

Statytojas (fizinio asmens vardas, pavardė, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Vytas Zabilius

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Geležinio Vilko 18A, Vilnius, Darbo dienomis nuo 9:00 iki 17:00val, iki 2018-02-01, 852151005

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Adresu: Geležinio Vilko 18A, Vilnius, el.paštu: andrius@regroup.lt, tel.:852151005 iki 2018-02-01

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešo aptarimo dalyviai laukiami II aukšto vestibiulyje. (prie 216kab.) Konstitucijos pr.3, Vilnius. 2018-02-01 17:30val.

Atsisiųsti priedą. 

2018-02-06

Vadovaujantis pareiškėjo raštu, prašymas nenagrinėjamas, viešo svarstymo procedūra atliekama iš naujo.