Visuomenės informavimas apie numatomą gydymo paskirties pastato Santariškių g. 2, Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Santariškių g. 2.,  0101/0005:87 Vilniaus m. k.v.

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita, Visuomeninės paskirties teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Negyvenamieji pastatai; Gydymo paskirties pastatai.

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Projektų rengimo biuras“ PV Piotras Černiauskas, [email protected]  +370 612 08604

 

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Santariškių g. 2, 08661 Vilnius. [email protected] +37060219400

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kareivių g. 19-181 (kab.), Vilnius, 861208604, d.d. 8:00-17:00

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2021-12-08 el. paštu [email protected]

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Susirinkimas vyks tiesioginės, internetinės transliacijos būdu 2021-12-08 17:00 val.:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTNkMmIzMWMtMmYyOS00MWMxLTk4MTQtODFmZDU3ZDBjNTEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d07f8f05-8f68-40a2-a695-399415b174cc%22%2c%22Oid%22%3a%226e395f32-80ca-426b-a24a-2c6055840a0c%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

 

3D Vilnius https://arcg.is/H4zb40

 

2022-05-23
Po  viešo susirinkimo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą