Visuomenės informavimas apie numatomą gydymo paskirties pastatų Santariškių g. 7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Santariškių g. 7, Vilnius. Skl.kad. Nr.:
0101/0005:435

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Paskirtis :
Kita.

Naudojimo būdas:
Visuomeninės paskirties teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gydymo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB „Veikmės statyba“, Vytautas Lukoševičius, el.p.:
vl@vas.lt, tel.:
8 615 72 812.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija.

Vilniaus g. 33, LT-01506 Vilnius. Tel. +370 5 268 5110, faks. +370 5 266 1402, el. p. ministerija@sam.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
UAB „Vilniaus architektūros studija“,

P.Lukšio g. 32, IV aukštas, Vilnius.

14/00 – 17/00 val. iki 2019-01-14

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
el. paštu:
vl@vas.lt

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vilniaus miesto savivaldybėje, 215 kabinetas,  Konstitucijos pr. 3, Vilnius

2019-01-14 d., 17 val. 20 min.

Atsisiųsti priedą.

2019-01-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.