Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamo namo paskirties keitimo į daugiabutį gyvenamąjį namą ir tame name esančių negyvenamųjų patalpų į vieną turtinį vienetą ir paskirties keitimo į gyvenamąją Gėlių g. 3 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas:

Gėlių g. 3, Vilnius, (un. nr. 1094-0113-2025)

Žemės sklypo kad. nr.:

0101/0057:186

Žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis:

Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas

Gyvenamosios teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Statinių esama naudojimo paskirtis                          Statinių numatoma naudojimo paskirtis

Dviejų butų gyvenamasis namas                                   Tryjų ir daugiau butų gyvenamasis namas

(un. nr. 1094-0113-2025)

Sandėlis (un. nr. 1094-0113-2025:0005)                       Gyvenamoji

Kitos paskirties (un. nr. 1094-0113-2025:0008)            Gyvenamoji

Patalpų sandėlys (un. nr. 1094-0113-2025:0005) ir kitos paskirties (un. nr. 1094-0113-2025:0008) apjungimas į vieną turtinį vienetą.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:

PV Robertas Gasionis

E/p.: rgasionis@yahoo.com

Tel.: 8 698 09067

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

EG

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:

Stiklių g. 4, Vilnius

Tel.: 8 5 212 2535

10.00-16.00 h

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:

Iki 2019-10-14

E/p.: rgasionis@yahoo.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):

Stiklių g. 4, Vilnius, 2019-10-14, 17.00 h

Atsisiųsti priedą.

2019-10-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.