Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamojo namo negyvenamos patalpos- kavinės paskirties keitimo į gyvenamąją Didžioji g. 27 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Pastatas Didžioji g. 27 (un. Nr. 1001-8000-1017), Vilniuje, patalpa (un. Nr. 4400-2754-8732:2141); sklypas neregistruotas.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (dviejų  butų). Patalpos Nr. 2  esama paskirtis „maitinimo-kavinė“  keičiama į „gyvenamąją (butų)“ paskirtį.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Monresta“ SPV, SPDV Nijolė Ščiogolevienė, el. p.  nijole.sc@gmail.com;

tel. +370 5 2618411.

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Fizinis asmuo V.T.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Monresta“ Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius, 305 kabinetas, tel.+370 5 2618411, iki 2019-04-09 darbo dienomis 10.00-16.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Paštu Nijolei Ščiogolevienei, UAB „Monresta“, Universiteto g. 4, LT-01131 Vilnius,

iki 2019-04-09.

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus miesto savivaldybėje, Konstitucijos pr. 3, Vilnius, kab. 215, 2019-04-10, trečiadienį, 17.00 val.

Atsisiųsti: Projektiniai pasiulymai  

Vaizdine informacija .

 

2019-04-25

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą