Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (dviejų butų) mažaaukščio blokuoto gyvenamojo namo Polocko g. 34C Vilniuje rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Polocko g. 34C.  Žemės sklypo kadastrinis nr.: 0101/0042:147

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypo naudojimo paskirtis: Kita

Žemės sklypo naudojimo būdas: Gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Julius Biliūnas, ep. p.: julius@metroarchitektura.lt, mob.: 860469950

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

L. N.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Vilnius, Kalvarijų g. 1, UAB „Metro architektūra“ patalpose (įėjimas nuo upės pusės), mob.: 860469950, darbo dienomis nuo 17:00 iki 18:00 (iš anksto susitarus telefonu)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu: julius@metroarchitektura.lt iki 2019 m. birželio mėn. 13d.,

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, 2019 m. birželio mėn. 13 d., 17:30 val.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-04

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą