Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastato Krivių g. 24 Vilniuje, rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Krivių g. 24, Vilnius (skl.kad.Nr.0101/0042:209)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita. Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (dviejų butų) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Darius Krungolcas; krungolcas@gmail.com; +37069979001

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Šeimyniškių g. 23, Vilnius; +37069979001;

Darbo dienomis nuo 10:00 iki 17:00 (prieš atvykstant laiką susiderinti telefonu).

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymus galima teikti e.paštu:  krungolcas@gmail.com iki 2019-12-04.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas įvyks 2019-12-04, 17:30 val., Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, adresu Stiklių g.4, Vilnius. Tel. 8 (5) 262 9646; el.p. info@vsaa.lt

Atsisiųsti priedą.

 

2021-07-16
Po viešo svarstymo priimti sprendimai

PP pritarta
Atsisiųsti priedą