Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučio) pastato rekonstravimą, pagalbinio ūkio pastato ir stoginės Lenktoji g. 30 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Lenktoji g. 30, Vilnius. Sklypo kadastrinis Nr.  0101/0031:417 Vilniaus m. k. v.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Sklypo paskirtis nekeičiama, lieka esama – kita; gyvenamosios teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Paskirtis nekeičiama, lieka esama – gyvenamoji (trijų ir daugiau butų (daugiabutis) pastatas).

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Architekto“; įgaliotas atstovas: SPV Viltė Janušauskaitė, vilte.jan@gmail.com, tel. 8 650 56906; Arch. Mindaugas Staniūnas, staniunas.m@gmail.com

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

Fizinis asmuo JV

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Lenktoji g. 30, Vilnius. Darbo dienomis, susitikimo laiką suderinti iš anksto tel. 8 650 56906.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Iki 2019-03-29 16:00 valandos , el. paštu vilte.jan@gmail.com. Teikdami pasiūlymus turite nurodyti: 1) fizinio asmens vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, juridinio asmens pavadinimą, elektroninio pašto adresą; 2) pasiūlymo teikimo datą; 3)  informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Vilniaus senamiesčio atnaujinimo agentūroje, Stiklių g. 4, Vilnius.  Tel. 8 (5) 262 9646,

2019-03-29 16:00-17:00

Atsisiųsti priedą.

 

2019-05-08
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.

Projektinių pasiūlymų byla