Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų) namo parduotuvės patalpos paskirties keitimo iš prekybos į gyvenamąją Tyzenhauzų g. 14 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Tyzenhauzų g. 14, nėra

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Žemės sklypas nesuformuotas

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Gyvenamoji paskirtis (trijų ir daugiau butų), patalpos esama paskirtis-prekybos, patalpos būsima paskirtis – gyvenamoji (butų)

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
„2 mm architektai“

Mindaugas Puodžiukynas

mindaugas@2mm.lt

Tel. Nr. 867016231

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
P.B.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Tyzenhauzų g. 14, Tel. Nr. 867016231, darbo dienomis nuo 18-20 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Iki vasario 26 d. El. paštu:
pijus.balezentis@gmail.com arba abalezentis@yahoo.co.uk

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Vasario 26 d. 18:30 val. Tyzenhauzų g. 14

Atsisiųsti priedą.

2019-03-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.