Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų pastato) negyvenamosios patalpos paskirties keitimo į gyvenamąją Jeruzalės g. 19 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Jeruzalės g. 19, skl. kad. Nr. Nėra

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Žemės sklypas nesuformuotas

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Pagrindinė pastato naudojimo paskirtis – Gyvenamosios paskirties (trijų ir daugiau butų (daugiabučiai) pastatai

Pagrindinė Negyvenamosios patalpos paskirtis – paslaugų, keičiama į gyvenamosios (butų).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Evelina Masiulytė, [email protected], 8-5 2113331

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

R. G.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Idea Urbana“ patalpos Sporto g. 10, Vilnius, tel. 8-5 2113331, d.d. 9-17

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Raštu: UAB „Idea Urbana“ patalpos Sporto g. 10, Vilnius, LT-09238, el. p.: [email protected] iki 2019-06-27, 17:00.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2019-06-27, 17:30, UAB „Idea Urbana“ patalpose, Sporto g. 10, Vilniuje.

Atsisiųsti priedą.

 

2019-07-17

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą