Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties vieno buto gyvenamojo namo, Vilniaus m. sav., Zyplių g. 21, statybos projektavimą

 Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilniaus m. sav., Zyplių g. 21

0101/0002:123 Vilniaus m.k.v.

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamoji (vieno buto)

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

UAB „Milimetras“ Paulius Mirinavičius, el. p.:paulius.mirinavicius@gmail.com, mob. Tel.:+37061485478

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Bilso namai“

Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08353 Vilnius

Tel.: 869932199

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Bilso namai“

Jurgio Lebedžio g. 1-1003, LT-08353 Vilnius

Tel.: 869932199

Iki Gruodžio 16d., 17.00val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami el. paštu paulius.mirinavicius@gmail.com arba paštu Draugystės g. 2C Bukiškis. Pasiūlymus projektuotojui dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki Gruodžio 16d., 17.00val.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešasis susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-12-16, 17 val., prisijungus adresu:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a31ecc49abaa2483091c8b1ad70fc4d96%40thread.tacv2/1637942802629?context=%7b%22Tid%22%3a%22c0c2983e-d46c-47d4-8c85-41af6e679c89%22%2c%22Oid%22%3a%22af8c46bc-b5e9-43c1-ab87-c5154bdda7e0%22%7d

 

Atsisiųsti priedą.

2021-01-26

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą.