Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Apuokų g. 8, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Apuokų g. 8, Žemės sklypo kadastrinis numeris: 0101/0160:796;

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Kita /Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos;

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis: gyvenamoji paskirtis

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Andrius Daujotas, andrius@regroup.lt, +370 5 215 1005

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

G.A.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „Regroup projektavimas“, Geležinio Vilko g. 18A, Vilnius, mob. nr.: +370 5 215 1005

darbo dienomis 9.00 – 17.00 val. (iš anksto telefonu suderinus konkretų laiką)

 

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Registruotu laišku adresu: UAB „Regroup projektavimas“ Geležinio Vilko g. 18A, LT-08104 Vilnius, Elektroninio pašto adresu: andrius@regroup.lt

Iki 2021-10-13

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

2021-10-13, 17:00val

 

Nuoroda į rengiamo susirinkimo transliaciją:

https://us02web.zoom.us/j/81032506204?pwd=RTVRWm54Y3MrdXJnWURmYWZ1ZCtlUT09

 

Atsisiųsti priedą.

2021-10-18

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą