Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Baraškų g. 8, Vilniuje, rekostravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Baraškų g. 8 (sklypo kad. nr. 0101/0159:430)

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

kita

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Raimundas Kukarskas, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.K.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

P.Lukšio g. 7, Vilnius, el.p. info@valtraksa.lt, tel. nr. 867277911, darbo dienomis nuo 8 iki 17val.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

El. paštu info@valtraksa.lt iki 2021-10-19

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021-10-19 16val.

Nuoroda į transliaciją:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzAxMTU1ZjctZWQ2ZS00ODVjLThiZTMtYTE3NWVkZDA1NGJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2278496c26-5ab4-4c8b-9ca0-b2f49172b8a8%22%2c%22Oid%22%3a%2261a0a068-c5ab-406f-a25f-83c161b19d63%22%7d

 

Atsisisiųsti priedą.

2021-11-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti Priedą