Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Drevininkų g. 133, Vilniuje, projektavimą

1. statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):
Vilnius, Drevininkų g. 133, kadastrinis numeris :
0101/0160:6189

2. statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; Paskirtis:gyvenamoji.


3. žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Kita, Gyvenamosios teritorijos

4. projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
UAB „Skirvalda“,į.k. 304233019, Nartavos g. 46, Kaunas, architektas, projekto vadomas, autorius Skirmantas Šlamas, +37061193104,
SKIRMUI@GMAIL.COM
5. statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
R.K.,
6. susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
Tel. 861193104, skirmui@gmail.com

www.vilnius.lt
Iki
2021-08-20 darbo dienomis nuo [9.00 iki 16.00 val.] – IŠ ANKSTO SUSITARUS TELEFONU.
7. Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Informacija priimama elektroniniu paštu
skirmui@gmail.com arba popierine versija paštu adresu
Nartavos g.46, Kaunas. Iki
2021-08-20.
8. Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
2021-08-20, 17.00 val. Nuotoliniu būdu :

Konferencijos nuoroda: https://us02web.zoom.us/j/84842790374?pwd=WmRXQ1N3eWZoVlM4Szd1cUVRY2Radz09

Konferencijos ID: 848 4279 0374

Passcode:431553

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

 

Atsisiųsti priedą;

Drevininkų g. 133 PPU.

 

2021-08-27

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą