Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Grendavės g.61, Vilniuje projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Grendavės g.61, skl.kad.Nr. 0101/0165:2384

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis- Kita; Būdas -Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Rengėja – Vlada Jakimavičiūtė, el.p. vlada.arch@gmail.comHYPERLINK „mailto:vlada.arch@gmail.com“, mob.tel. 8 65016326

PV – Aurelijus Grikinis, el.p.  aurelijus9@gmail.com

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Geomira“, Domicelės Tarabildienės g. 4B, Vilnius, el.p. info@tiriamegrunta.lt, mob.tel. 8 67001143

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Trakai, Vytauto g. 22, mob.tel. 8 65016326, darbo dienomis  nuo 10:00 iki 17:00 val. (atvykimo laiką derinti telefonu iš anksto)

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

  1. paštu vlada.arch@gmail.comHYPERLINK „mailto:vlada.arch@gmail.com“ , iki viešo susirinkimo dienos 2021-11-15 d.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks nuotoliniu būdu 2021 -11- 15 d., pradžia 17:00 val.

Nuotolinės vaizdo transliacijos nuoroda  http://meet.google.com/eia-ezwt-chr

 

Atsisiųsti priedą.

2021-11-23

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:

Projektiniams pasiūlymams pritarta,

Atsisiųsti Priedą