Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato ir pagalbinių ūkio pastatų, Nemenčinės pl. 37, Vilniaus m., paskirties keitimo į maitinimo paskirtį projektą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris
Nemenčinės pl. 37, Vilniaus m.,
0101/0013:0190

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas
Daikto pagrindinè naudojimo paskirtis: Kita
Zemes sklypo naudojimo būdas: Komercinės paskirties objektų teritorijos

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis
Gyvenamoji (vieno buto pastato) būsima paskirtis Maitinimo
Trijų pagalbinio ūkio paskirties pastatų būsima paskirtis Maitinimo

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris
GEDIMINAS ANTANAS SAKALIS
[email protected]
+370 885 21006

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)
UAB AMERIGAS
Vilnius, Taikos g. 30-25
[email protected]
+370 652 28384

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas
Nemenčinės pl. 37, Vilniaus m.
+370 885 21006
12val. -17val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų
Iki 2019 08 05
Nemenčinės pl. 37, 10105 Vilnius
[email protected]

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)
Nemenčinės pl. 37, 10105 Vilnius,
2019-08-05,
17:00

Atsisiųti priedą.

 

2019-08-13
Po viešo susirinkimo priimti sprendimai:
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.