Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Katišių g.7, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Vilnius, Katišių g.7, sklp.kad.nr.: 0101/0165:2690

 

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

gyvenamosios teritorijos

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatas

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

projektuotojas – UAB „Eksitas“. PV G.Burokienė, el.p. [email protected], mob.tel.: 860858482

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.Š.

el.p. [email protected], mob.tel.: 860858482

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

Kreiptis į rengėją: UAB „Eksitas“. PV G.Burokienė, el.p. [email protected], mob.tel.: 860858482

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

raštu iki viešo susirinkimo (2021-11-10), projektinių pasiūlymų rengėjui: UAB „Eksitas“. PV G.Burokienė, el.p. [email protected], mob.tel.: 860858482

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

viešas susirinkimas vyks elektroninėje erdvėje, tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos būdu Google Meet platformoje, 2021-11-10 , 15.00 val., nuoroda: https://meet.google.com/iwh-fugi-vjx

 

Atsisiųsti priedą.