Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Kryžiokų g. 439 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris, arba statinių geografinės koordinatės (kai nesuformuotas žemės sklypas):
Vilnius, Kryžiokų g. 439, kadastrinis numeris : 0101/0138:1238.

 

statinių pagrindinė naudojimo paskirtis, statinių tipai, statinių išdėstymo sklype su gretima urbanistine aplinka vizualizacija (kai ji parengta):

6.1. gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastatai – skirti gyventi vienai šeimai; Paskirtis:gyvenamoji.

žemės sklypo esama pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

Žemės ūkio, Mėgėjų sodo žemės sklypai

projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo įgalioto atstovo (-ų), galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; projektinius pasiūlymus parengusio statinio architekto (autoriaus) (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas):
UAB „Skirvalda“,į.k. 304233019, Nartavos g. 46, Kaunas, architektas, projekto vadomas, autorius Skirmantas Šlamas, +37061193104, SKIRMUI@GMAIL.COM

statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris):
A.A.

susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas, savivaldybės interneto svetainės adresas:
Tel. 861193104, skirmui@gmail.com

www.vilnius.lt

iki 2021-08-31 darbo dienomis nuo [9.00 iki 16.00 val.] – IŠ ANKSTO SUSITARUS TELEFONU.
Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai Projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų;
Informacija priimama elektroniniu paštu skirmui@gmail.com arba popierine versija paštu adresu
Nartavos g.46, Kaunas. Iki 2021-08-31 .

Kur ir kada vyks viešas susirinkimas (adresas, laikas).
2021-08-31, 17.00 val. Nuotoliniu būdu :

Konferencijos nuoroda:
https://us02web.zoom.us/j/82480094451?pwd=SVNxOHNtZDNzUURoOFFtWXlwSWVoZz09

Konferencijos ID:  824 8009 4451

Passcode:894517

Detali prisijungimo instrukcija:

https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-Meeting

 

Atsisiųsti priedą.

 

2021-09-08

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.