Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato Laumių g. 36 Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris

Laumių g. 36, Vilnius. Sklypo kadastrinis numeris: 4400-2847-2637

 

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Esama ir numatoma naudojimo paskirtis: Kita. Esamas ir numatomas naudojimo būdas: Vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų namų pastatų teritorijos.

 

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Numatoma naudojimo paskirtis: Vieno buto gyvenamasis namas (6.1.).

 

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Projektuotojas UAB „A01 architektai“. Projekto vadovas Živilė Putrimaitė, Vilniaus m. sav., M.K.Čiurlionio g. 70; el. paštas: [email protected], tel.: +370611334400

 

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

A.D.

 

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

M.K.Čiurlionio, Vilnius. +370611334400. Susipažinti galima darbo dienomis 09:00-17:00 val.,

iš anksto susitarus telefonu.

 

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

Pasiūlymai teikiami iki viešo susirinkimo pabaigos elektroniniu paštu ar raštu, aukščiau nurodytais adresais.

 

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Viešas susirinkimas vyks 2020m sausio mėn. 30d. 18:00 val., adresu: Konstitucijos pr. 3. Vilnius, Vilniaus Miesto savivaldybės patalpose, 216 kabinete.

Atsisiųsti priedą.

2020-02-06

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti  priedą.