Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamosios paskirties (vieno buto) pastato, Skaisčio g. 25, Vilniuje, projektavimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
SKAISČIO g. 25, PANERIŲ SEN., VILNIAUS M. SAV. (kad. Nr. 0101/0162:1379)

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:

VIENBUČIŲ IR DVIBUČIŲ GYVENAMŲJŲ PASTATŲ TERITORIJOS

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
VIENO BUTO GYVENAMASIS NAMAS

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
KAZYS STRAZDAS, archdivizija@gamil.com, 8 699 92077

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.:
A. M.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
J. KUBILIAUS G. 6– 8, VILNIUS, Tel.: 8 699 92077, darbo dienomis 10:00- 15:00

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
iki 2020-02-24, el. paštu: archdivizija@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
KONSTITUCIJOS PR. 3, VILNIUS (215 kab.), 2020-02-25, 18:00 val.

2020-03-04

Po viešo svarstymo priimti sprendimai

Projektiniams pasiūlymams pritarta

Atsisiųsti priedą