Visuomenės informavimas apie numatomą gyvenamųjų ir administracinių patalpų įrengimo gamybiniame pastate Kalvarijų g. 137, 139, 141, Vilniuje (Laida c), rekonstravimą

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:

Kalvarijų g. 137, 139, 141, Vilniuje.

Sklypo kadastrinis Nr. 0101/0018:2

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas

Paskirtis: kita

Naudojimo būdas: komercinės paskirties objektų teritorija

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis

Esama paskirtis: gamybos, pramonės

Numatoma paskirtis: prekybos

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris

Algimantas Vyšniauskas

algisarchd@gmail.com

+37068773626

Statytojas (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.)

UAB „Trinapolis“, Konstitucijos pr. 26, LT-08105 Vilnius, tel. 860077933, el. paštas ruta@trinapolis.lt

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas

UAB „A. Vyšniausko architektų dirbtuvės“, Z. Sierakausko g. 17-1, Vilnius, tel. 85 2163867,

8:00-12:00 val. ir 13:00-17:00 val.

iki 2019-12-19

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų

el.paštu algisarchd@gmail.com

iki 2019-12-19

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas)

Konstitucijos pr. 3, salė Nr. 242,

2019-12-19 17:00 val.

Atsisiųsti priedus: projektiniai pasiūlymai;
vizualizacija.

2020-01-16

Po viešo susirinkimo priimti sprendimai
Projektiniams pasiūlymams pritarta, atsisiųsti priedą.